Pogoji uporabe

Podatki o podjetju

Vrtnarstvo Kristina Razboršek s.p.

Ulica Franja Malgaja 41

3230 Šentjur

Davčna št.:SI69577854

Matična št.: 1104225000

Telefonska številka: 03 749 25 96

E-naslov: kristina@razborsek-trgovina.si

Smo zavezanec za DDV.

 

Obdelava osebnih podatkov

Spletno mesto obdeluje osebne podatke, ko potrošnik odda naročilo in sklene pogodbo med spletnim trgovcem in njim (glej splošne pogoje uporabe spodaj).

Kaj se zbira?

 • ime in priimek;
 • telefonska številka (neobvezen podatek);
 • elektronska pošta.

Zakaj se zbira?

Te podatke potrebujemo, da lahko za vas pripravimo naročilo in vas kontaktiramo, ko bo le-to pripravljeno oz. vas obvestimo o drugačnem terminu prevzema, če vmes postopi višja sila.

Pravna podlaga za zbiranje

Osebne podatke obdelujemo na podlagi posameznikove veljavne privolitve (6(a) člen Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov).

Obdobje hrambe

Osebne podatke hranimo v skladu s časi hrambe, ki jih narekujejo Računovodski standardi in veljavna zakonodaja s področja prodaje izdelkov.
Pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki:

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi z njim ter pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Zahteva posameznika se obravnava skladno z določbami Splošne uredbe.

Pravica do preklica privolitve:

Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Pravica do pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje: se ne izvaja.

Splošni pogoji

veljavni od 1. 3. 2021

POMEN IZRAZOV

 1. Spletni trgovec je Vrtnarstvo Kristina Razboršek s.p. z matično številko 1104225000.
 2. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

 1. Splošni pogoji se uporabljajo izključno za pogodbe in ponudbe, sklenjene med med potrošnikom in spletnim trgovcem.
 2. Ko potrošnik preko spletne trgovine odda naročilo, se v celoti strinja s temi pogoji uporabe. Nakup brez soglasja in strinjanja s pogoji ni mogoč.
 3. Spletni trgovec lahko splošne pogoje kadarkoli spremeni.

SKLENITEV IN ODSTOP OD POGODBE

 1. Pogodbo lahko sklene le oseba, ki je poslovno sposobna.
 2. Naročilo je potrjeno, ko prejme potrošnik potrdilo o pripravljenem naročilu na vpisan elektronski naslov oz. telefonsko številko.
 3. Pogodba je sklenjena, ko potrošnik odda naročilo. Običajno prejme potrošnik v roku nekaj minut potrditveno sporočilo na elektronski naslov, ki ga je vnesel ob nakupu. Če ga ne prejme, je status naročila dolžan preveriti pri spletnem trgovcu, saj v tem primeru obstaja možnost, da je prišlo do napake.
 4. Razlike med barvami izdelkov oz. različnimi variantami posameznih izdelkov lahko nastanejo zaradi nastavitev oz. lastnosti zaslona naprave, ki jo uporabljate za dostop do svetovnega spleta.
 5. Potrošnik lahko v roku 5 dni od oddaje naročila odstopi od pogodbe, če naročenih izdelkov še ni prejel oz. prevzel. To je dolžan sporočiti spletnemu trgovcu po elektronski pošti na kristina@razborsek-trgovina.si.
 6. Potrošnik od pogodbe ne more odstopiti pri naročilu, kjer so izdelki bili prilagojenim posebnim potrebam potrošnika, niso primerni za vračilo ali pa so hitro pokvarljivi ali s pretečenim rokom uporabe.

CENE

 1. Cene blaga so izražene v eurih in za potrošnika predstavljajo končno ceno z DDV.
 2. V kolikor je navedena cena očitno napačna, si spletni trgovec pridržuje pravico do razveljavitve pogodbe zaradi bistvene zmote.
 3. Plačilo blaga se izvrši ob prevzemu naročila.

TEHNIČNA SREDSTVA ZA PREPOZNAVO NAPAK

 1. Pred oddajo naročila in sklenitvijo pogodbe so na voljo naslednja tehnična sredstva za prepoznavo napak:
  1. možnost pregleda izdelkov, ki so bili dodani v košarico;
  2. možnost pregleda cene posameznega izdelka in skupne vrednosti naročila;
  3. možnost pregleda količine naročenih izdelkov;
  4. možnost spremembe količine posameznih izdelkov v košarici;
  5. možnost dodajanja/urejanja/odstranjevanja izdelkov iz košarice.

PLAČILO IN PREVZEM

 1. Blago je potrebno plačati v skladu s politiko plačilnega sredstva, ki ga je potrošnik izbral. Ta je zapisana ob izbiri plačilnega sredstva.
 2. Blago je mogoče osebno prevzeti na naslovu spletnega trgovca: Ulica Franja Malgaja 41, 3230 Šentjur.
 3. Za prevzem naročila potrebujete številko naročila in osebni dokument oz. natisnjeno potrdilo o naročilu.
 4. Blago je potrebno prevzeti v prevzemnem roku, ki ga je potrošnik izbral ob oddaji naročila. Če prevzemnega roka ni mogoče izbrati, bo spletni trgovec kot ponudnik sam kontaktiral potrošnika in se z njim dogovoril o datumu in času prevzema.

PRITOŽBENI POSTOPEK

 1. V kolikor z izvedbo naročila ali storitev niste bili zadovoljni, nas prosimo kontaktirajte na kristina@razborsek-trgovina.si ali pa nam posredujte pritožbo na naš naslov Ulica Franja Malgaja 41, 3230 Šentjur.

VELJAVNO PRAVO IN SALVATORIČNA KLAVZULA

 1. Pogodba in splošni pogoji so podrejeni pravu Republike Slovenije.
 2. V kolikor so posamezne določbe splošnih pogojev neveljavne ali postanejo neveljavne, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil splošnih pogojev poslovanja. Potrošnik se zavezuje, da bo neveljavna pogodbena določila nadomestil s takšnimi, ki so jim po smislu in namenu najbližje.
 3. Spletni trgovec ponuja izdelke in storitve na območju Republike Slovenije in je po evropski zakonodaji dolžan potrošnika obvestiti o elektronski platformi za izvensodno reševanje sporov (SRPS). Ta je na voljo tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL.